Velkommen

I forbindelse med etablering af Makerspaces på alle skoler og undervisningssteder i kommunen har Jammerbugt Ungdomsskole fået en vigtig rolle i at være det teknologiske fyrtårn og den kommunale ekspert, som skal være inspirator, igangsætter og udviklingskatalysator for nye tiltag, teknologier og værktøjer.


For at kunne nå ud til hele kommunen har Ungdomsskolen skabt et mobilt Makerspace, som er et rullende videnscenter, der skal understøtte og være med til at udvikle interessen og viden omkring Makerspace-teknologier. Dette forgår i tæt samarbejde med skolernes nøglepersoner og relevante samarbejdspartnere og derigennem udbrede og understøtte elevernes og brugernes innovative nysgerrighed gennem forløb i Makerspace.