ALT OM MAKERSPACE

Ungdomsskolen kan som noget nyt tilbyde undervisning, hvor der er fokus på at anvende makerspace-teknologier.

Vi råder over en stor samling af makerspace teknologier og den faglige viden omkring anvendelsen af teknologierne. Når der er lavet en aftale omkring et forløb, kører ungdomsskolens makerspace koordinator ud på skolen med ”det mobile makerspace”.

Undervisningen kan tilrettelægges på alle klassetrin fra 0. – 10. klasse og indenfor mange forskellige Færdigheds- og vidensområder og -mål i dansk, matematik, sprogfagene, kulturfagene, naturfagene, de praktiske og musiske fag samt valgfag


Det mobile Makerspace

”Det mobile makerspace” er et specialindrettet køretøj indrettet med ungdomsskolens materialesamling. Materialesamlingen kan ses, som en udvidelses-pakke til skolens eget makerspace, eller som mulighed for at arbejde med teknologier skolen ikke selv har.

Materialesamlingen består af: 8 bærbare PC’ere med den nødvendige software, 5 stk. 3.D – printere, 1 stk. lasercutter, 3 folie-skærere, 2 varmepressere til stof, 1 broderimaskine, 30 Micro:bits med tilbehør, 15 CUE-robotter med tilbehør, 1 stk. sublimationsprinter, 1 stk. varmepresser til kopper.

Undervisning

De forskellige forløb aftales individuelt mellem underviserne fra skolen og ungdomsskolen, men generelt kan indholdet være:

Forløb målrettet på, at lære eleverne at beherske grundlæggende færdigheder med en bestemt makerspace-teknologi.


Forløb som underviseren på skolen selv har planlagt og hvor ungdomsskolen kan supplere med ekstra udstyr og en ekstra praktisk hånd – f.eks. projektarbejde, engineeringforløb, fagdage, emneuger og lignende.


Forløb der planlægges i samarbejde mellem underviserne på skolen og ungdomsskole, hvor der er fokus på at implementere makerspace-teknologier for at understøtte et fags færdigheds- og vidensområder og -mål. Forløbene tilpasses de individuelle rammer på skolen og de enkelte elevgrupper.

Skole-tilbud